Wanda Matras-Mastalerz

 

Miłośniczka książek i czytania, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Od 2018 roku Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, propagatorka „Książek na receptę z receptą na życie”.

             Laureatka 5 Bonów Kultury Województwa Małopolskiego, realizowanych w latach 2013-2018 w  Małopolskim Ogrodzie Sztuki i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii realizowanych na podstawie jej autorskich programów. Podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i Seniorami „umacnia” poprzez książki, głęboko wierząc, że czytanie kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju, a literatura stwarza przestrzeń do dialogu z samym sobą i z drugim człowiekiem… Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Właścicielka kolekcji ponad 2 tys. książek dla dzieci: multisensorycznych (do czytania zmysłami), książek artystycznych: pop-up, pop-art, picture-booków, kamishibai, książek kreatywnych, multibooków, bajek psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych, relaksacyjnych i filozoficznych. Współautorka projektu: Centrum Leczenia Czytaniem realizowanego w Krakowie razem z Fundacją Poemat. Słowa na wagę. Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Centrum Literatury Dziecięcej przy „Galerii Książki” w Oświęcimiu prowadzi webinaria poświęcone edukacyjnej i terapeutycznej roli książki w pracy z  osobami autystycznymi, niepełnosprawnymi, z problemami ADHD i niedostosowanymi społecznie. Autorka projektu: „Słyszałem, że świat jest piękny” skierowanego do osób dorosłych z dysfunkcją wzroku (projekt realizowany od 2015 roku w Oświęcimiu).

http://biblioterapiatow.pl/images/koloKrakowskie/Bang/BANG_Czym_jest_biblioterapia.pdf

http://biblioterapiatow.pl/images/WywiadCurate/Curate.pdf

www.biblioterapiatow.pl

   


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram