MAREK BATORSKI

MAREK BATORSKI – SZTUKA MALOWANA DŹWIĘKIEM…

 

Marek Batorski urodzony w Szczebrzeszynie. Artysta plastyk. Doktor habilitowany. Obecnie adiunkt w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W twórczości artystycznej zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem.

Batorski to także muzyk jazzowy(saksofonista). Uczestniczył w wielu projektach artystycznych, m.in. ,,Transkrypcje’’, ,,Tonacja. Kod. Harmonia’’. W swoich utworach łączy muzykę i sztuki wizualne. Twórczość Marka Batorskiego skupia się na komplementarnym współistnieniu malarstwa, grafiki warsztatowej oraz jazzu. Jego prace, o zróżnicowanej strukturze materii, szerokiej chromatyce abstrakcyjnych kompozycji, różnej wielkości dzieł – od kameralnych do wielkoformatowych realizacji – wielokrotnie są dopełniane próbami transpozycji ich spontanicznego i ekspresyjnego charakteru na formy muzycznych kompozycji. Obrazy olejne, pastele, kolaże, monotypie i linoryty Batorskiego wyraźnie prezentują te założenia. Oparte są zazwyczaj na zdecydowanym rytmie kolorystycznych, fakturowych układów, kształtowanych z wigorem i zamaszystym gestem, często zgeometryzowanych i polifonicznie przenikających się oraz kontrapunktowanych czernią, szarością i bielą.

Artysta wielokrotnie zaznaczał swe związki z muzyką jazzową – Staram się, by
w moich kompozycjach malarskich elementy były podporządkowane odpowiednio sekwencjom podziałów i rytmów linearnych. Poszczególne zaś części, by były powiązane w system wzajemnie dopełniających się narracji wizualnych na wzór fraz muzycznych, chorusów jazzowych. Ulegam w malarstwie infleksji charakterystycznej dla jazzu akcentacji, artykulacji, odcieni dynamicznych, gdzie kolor, linia, rytm porządkują i kształtują harmonię oraz formę kompozycji plastycznej.

Wybrane malarsko-graficzne realizacje Batorskiego stały się inspiracją dla piętnastu jazzowych utworów, skomponowanych i zinstrumentalizowanych przez włoskiego muzyka – Aldo Joshuę. Wydana wspólnie z Batorskim płyta Saxpaniter jest intrygującą próbą ,,udźwiękawiania’’ konkretnych dzieł wizualnych, z interpretacją oddania ich kompozycyjnej i formalnej konstrukcji, wewnętrznego napięcia czy klimatu. Zjawisko synestezji, które jest tu przywoływane, staje się wyzwaniem dla obu artystów – na ile ich zdolności zmysłowego współodczuwania barwy i dźwięku są tu rzeczywiste, a na ile wynikają z samej otwartej struktury jazzu, w niemałym stopniu muzyki opartej na improwizacji, intuicji czy uczuciowości instrumentalnego eksperymentu. Liryczny i nostalgiczny klimat utworów prezentowanej płyty oddaje piękno i subtelność sztuki Marka Batorskiego, ukazując zarazem tonalne bogactwo jego duetu z Aldo Joshuą na saksofon i fortepian. Obaj nawiązują do różnych stylistyk jazzowych: mainstreamu, be-bopu, latin jazzu czy harmonii kwartowej, stosując metodę pozwalającą konstruować nastrojowość i rytmiczność poszczególnych utworów. Zaskakują zarazem zdolnością wygaszania muzycznej frazy fade out, pozostawiając w naszej zmysłowej pamięci umykające brzmienie chwili i nostalgie upływającego czasu…

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram