Magdalena Mazur

 

 

Magdalena Mazur – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej a im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie( 1994 – 1999) magister historii; Wydział – humanistyczny, Kierunek – historia.

Studia podyplomowe

2005  – 2006   „Organizacja i zarządzanie w oświacie” – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2001 – 2002    „Wychowanie prorodzinne” – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „IGNATIANUM” w Krakowie

Od 1 września 1999r. jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie tej szkoły. Od 1 września 2005r., przez dwa lata, pełniłam funkcję zastępcy dyrektora i odpowiadałam za Gimnazjum Integracyjne nr 15. Następnie, następnie 1 września 2007 roku objęłam stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie, obecnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 12.

Angażuję się także w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in.: byłam przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu a także członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa 2012-2015.

Prowadzę od 2008r. do chwili obecnej również zajęcia nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, mierzenia jakości pracy i ewaluacji w oświacie dla uczestników kursów z Zarządzania Oświatą.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 • 09.2007 – nadal  Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie (obecnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12), dyrektor
 • 2005 –2007 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – zastępca dyrektora
 • 1999 – nadal Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • 2014 – Tytuł „Ludzie z Pasją” Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza
 • 2015 – Tytuł „Nauczyciel z pasją” Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa
 • Wielokrotnie otrzymywałam Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze oraz Nagrodę Edukacyjną Miasta Krakowa

Jestem członkiem

 • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie
 • Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR
 • NSZZ DYREKTORIAT

Jako dyrektor szczególny nacisk kładę na dostosowanie wymagań programowych do możliwości i potrzeb wszystkich uczniów, modyfikację programów i indywidualizację procesu nauczania w celu osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia. Sukces wychowanka postrzegany jest w naszej szkole zależności od indywidualnych predyspozycji intelektualnych i psychofizycznych. Całą społeczność szkolną staram się jednoczyć na realizowaniu wspólnych celów, tj. stworzenie środowiska przyjaznego uczniom, stworzenie właściwego klimatu pedagogicznego, integrację uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi rówieśnikami, wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego maksymalnych możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Efektem takiego indywidualnego podejścia do ucznia są coroczne bardzo dobre wyniku z egzaminów zarówno po szkole podstawowej jak i gimnazjum oraz znaczące osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych i przedmiotowych (laureaci, finaliści) na szczeblu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.

Od stycznia 2012r. wdrażałam projekt z zakresu edukacji patriotycznej: „Katyń…ocalić od zapomnienia, który przygotowywał uczniów do utworzenia na terenie szkoły Narodowego Miejsca Pamięci, poprzez posadzenie10 dębów pamięci oficerom mordu katyńskiego i co roku, jako nauczyciel historii i dyrektor szkoły organizuję uroczystości upamiętniające wydarzenia 1940r. i posadzenia dębów;

W roku szkolnym 2012/13, przy współpracy z pracownikami pedagogicznymi Uniwersytetu Pedagogicznego i zespołu psychologiczno-pedagogicznego, zorganizowałam pierwszą krakowską konferencję dla rodziców i nauczycieli, nt. „Integracja-słuszna racja”, w celu podnoszenia wartości integracji dzieci zdrowych i ich niepełnosprawnych rówieśników. A w grudniu 2015, konferencję międzynarodową wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym, dotyczącą integracji i inkluzji w Polsce i Europie.

W 2013r.utworzyłam przy szkole Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka, Historii i Kultury Mniejszości Ukraińskiej, co potwierdza otwarcie szkoły jak również moje na inne kultury, oraz wpisuje się w bardzo szeroko pojętą integrację.

W 2015r. z rąk Ministra Edukacji Narodowej odebrałam nagrodę za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Genialna Szkoła” na wniosek rodziców dzieci z chorobami genetycznymi , w tym z Zespołem z Aspergerem .

Od kilku lat razem z uczniami jestem wolontariuszem na krakowskich maratonach, półmaratonach i innych imprezach biegowych.

W mojej ocenie największymi sukcesami są:

– stworzenie w szkole wspaniałej i przyjaznej atmosfery,

– dzieci traktują szkołę za swój drugi dom,

– czują się w niej dobrze i bezpiecznie,

– chcą zdobywać wiedzę,

– być dobrymi i wartościowymi ludźmi,

– stają się wrażliwymi na krzywdę drugiego człowieka, chętni do pomocy,

– uczą się patriotyzmu,

– wiedzą jak się mają zachować, aby stać się człowiekiem z klasą,

– a rodzice mogą liczyć na zrozumienie, wsparcie i pomoc w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Potwierdzeniem tego wszystkiego jest cytat z dyplomu, który otrzymałam od młodzieży opuszczającej muru szkoły: „Dziękujemy za stworzenie w szkole niepowtarzalnie wspaniałej atmosfery, która sprawia, że zdobywanie wiedzy staje się przyjemnością”.

 

   

 


 • twitter
 • facebook
 • youtube
 • snapchat
 • instagram