Komitet Organizacyjny

Komitetu Organizacyjny „Zjazdu Absolwentów WSP, AP, UP 2018”:

 1. mgr Piotr Kciuk – przewodniczący,
 2. mgr Aleksandra Ciejka – sekretarz,
 3. dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej,
 4. mgr Wojciech Biernat – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 5. mgr Kamila Dąbrowa – Kierownik Biura Promocji,
 6. mgr Dorota Rojek – Koryzna- Kierownik Biura Mediów,
 7. mgr Ewa Trznadel – Kierownik Akademickiego Biura Karier,
 8. mgr Marek Żołądek – Kierownik Klubu Studentów „Bakałarz”,
 9. mgr Magdalena Krupska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów,
 10. Pan Kamil Firmanty – Przewodniczący Samorządu Studentów.

 • twitter
 • facebook
 • youtube
 • snapchat
 • instagram