Jadwiga Marzec

                Jadwiga Marzec – absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Pedagogicznym, w zakresie Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza. Pracę pt. „Problemy wychowawcze uczestników w Ochotniczych Hufcach Pracy”, napisaną pod kierunkiem dr. Wojciecha Soborskiego obroniła z wyróżnieniem. Wieloletni pracownik Ochotniczy Hufców Pracy w Nowym Sączu, pasjonatka pracy wychowawczej z trudną młodzieżą. Autorka i organizatorka wielu projektów i programów skierowanych do młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę realizuje swoje marzenia z dzieciństwa. Jest członkiem Sądeckiego Klubu Literackiego. Pisze wiersze, fraszki, bajki, opowiadania dla dzieci i teksty dla dorosłych. Początkowo są to teksty zamieszczane w almanach, lub wydaniach zbiorowych.
W ciągu ostatnich trzech lat jej teksty ukazały się :
– w Almanachu współczesnej bajki polskiej w 2015 i 2016 r.
– Almanachu fraszki polskiej – 2016 r.
– Kalejdoskopie opowiadań – 2017 r. wydanie polsko-słowackie
– Antologii literackiej wydanej z okazji Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu M.B. Częstochowskiej- 2017 r.
– Antologii literackiej „Pasterz niosący nadzieję” z okazji 40-lecia Pontyfikatu J.P.II
– Metaforze Współczesności – periodyku Międzynarodowej Grupy Literacko-Artystycznej- 2017 r. – został umieszczony fragment książki „Niezwykły tydzień Frani”.
– Almanachu Sądeckiego Klubu Literackiego „Na szlakach poezji” – 2018 r.
W 2017 roku ukazała się jej pierwsza książka skierowana do dzieci w młodszym wieku szkolnym zatytułowana „Niezwykły tydzień Frani”, która głosami czytelników portalu internetowego Sadeczanin.info, zdobyła  wyróżnienie publiczności w konkursie o Nagrodę im. prof. B. Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”(2018r.) . Natomiast jesienią tego roku, po prawie dwuletniej pracy, wydała biografię sądeckiej malarki Grażyny Kulig zatytułowaną „Marzenia nie liczą lat”, która cieszy się dużym powodzeniem wśród czytelników. Prolog do tej książki napisała dr Wiesława Kogut a recenzję Leszek Mazan.
W październiku (2018 r.) zdobyła dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Literackim im Ks. Józefa Jamroza– I miejsce w kategorii proza – za wspomnienia poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,oraz II miejsce – w kategorii poezja .
Maluje i fotografuje amatorsko, jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, bierze udział w wystawach zbiorowych. W październiku br. miała miejsce jej pierwsza indywidualna wystawa zatytułowana „Poszukiwania amatorki” w malarstwie i fotografii. Za działalność literacką w 2018 r. otrzymała Nagrodę Starosty „w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury regionalnej i poezji”.

    


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram