Formularz

Zjazd już za nami. Dziękujemy wszystkim za miłe spotkanie.
Życzymy wszystkiego najlepszego uczestnikom 
i do zobaczenia za rok.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W ZJEŹDZIE ABSOLWENTÓW WSP - AP - UP
13 października 2018 r.

Nazwisko i imię

Nazwisko w momencie ukończenia studiów

Wydział

Kierunek

Rok ukończenia studiów

Stopień

Adres do korespondecji

Państwo, miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Telefon

E-mail

Zgłoszenie

Zgłaszam udział w Zjeździe Absolwentów

TakNie

• opłata zjazdowa wynosi 100 zł/osoba (liczba miejsc ograniczona)

Zgłaszam udział w spotkaniu koleżeńskim w Klubie Studenckim "Bakałarz"

TakNie

• opłata zjazdowa wynosi 100 zł/osoba (liczba miejsc ograniczona)
Opłaty nie obejmują kosztów noclegu. Uczestnicy Zjazdu mogą skorzystać z załączonej ofert noclegowej.

Wyrażam zgodę na:

Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków)na potrzeby organizacji Zjazdu Absolwentów WSP, AP, UP.

1. Wyrażenie zgody na podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Zjeździe Absolwentów.
2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Zjazdu.
3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków ).
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
5. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
6. Powierzający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych.
7. Właściciel danych osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (GIODO).
8. Dane będą przetwarzane wyłącznie na czas potrzebny do organizacji Zjazdu Absolwentów.
9. Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o bieżącej działalności skierowanej do Absolwentów Un

WAŻNE INFORMACJE
Wydrukowane i podpisane zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty (100 zł za udział w Zjeździe lub 200 zł za udział w Zjeździe oraz w spotkaniu koleżeńskim w Klubie „Bakałarz” lub 100 zł za udział w spotkaniu w Klubie „Bakałarz” bez uczestnictwa w Zjeździe) należy przesłać w terminie do 28 września 2018 r.

1. pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, pok. 19, 30-084 Kraków
z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
lub
2. e-mailem na adres: absolwent@up.krakow.pl
lub
3. faxem pod numer: 12 637 22 43

Opłatę należy wnieść do dnia 28 września 2018 r. przelewem (przekazem pocztowym) :

Konto: Bank Pekao S.A.
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

Adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

W tytule przelewu (przekazu) należy umieścić :
1. Nr DK 340
2. imię i nazwisko uczestnika Zjazdu
3. dopisek „Zjazd Absolwentów” lub „Bakałarz”

Informacje dotyczące Zjazdu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym:
• tel. 12 662 6017
• e-mail: absolwent@up.krakow.pl
• pok. 19 w godz. 8.00 – 13.00 (budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2)

Zaproszenie na Zjazd wraz z programem prześlemy Państwu pocztą oraz e-mailem po otrzymaniu wpłaty.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram