Dominika Kasprowicz

 

Dominika Kasprowicz. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz interdyscyplinarnej Akademii Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pracowniczka Instytutu Politologii w latach 2005-2016, dwukrotna stypendystka Ministra Szkolnictwa Wyższego, doświadczona managerka projektów, specjalistka z zakresu partii i systemów partyjnych, komunikacji politycznej i populizmu. Pomysłodawczyni projektu Barometr Wyborczy i in.
Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce, nadany przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskała w 2018 r., wcześniej stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w roku 2010, broniąc rozprawy pt.: „Populistyczna skrajna prawica w Europie Zachodniej i Środkowej. Analiza porównawcza”.
Od 2016 roku dyrektorka Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, gdzie, m.in. zarządza projektami międzynarodowymi na styku sektorów i promuje polską sekcję sieci SAR (Scholars at Risk). Obecnie, naukowo i dydaktycznie związana z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram