Badanie losów zawodowych

Szanowni Państwo! Nasze Biuro realizuje szczegółowe badania losów zawodowych absolwentów, mających na celu analizę ich drogi rozwoju zawodowego. Dzięki przeprowadzanym badaniom możemy stale poprawiać jakość kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, jak również dostosowywać proces kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Uczelnia

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Filologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Geograficzno-Biologiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Humanistyczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Mat.-Fiz.-Techniczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Pedagogiczny

Badanie losów zawodowych absolwentów 2016 – Wydział Sztuki

 

BADANIA ARCHIWALNE 2010-2015
https://www.abk.up.krakow.pl/badanie-absolwentow.html

 

Zarządzenie Prorektora ds. Rozwoju

w sprawie badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram