Artur Jóźwik

 

Ukończył politologię w 2002 roku. Trzy lata później, również na Akademii Pedagogicznej, obronił doktorat. Od szkoły średniej był związany z organizacjami pozarządowymi m.in. Ogólnopolską Radą Samorządów Uczniowskich, Młodzieżową Radą Miasta Krakowa, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Pracował w Centrum Młodzieży im. H. Jordana oraz w Biurze Festiwalowym Kraków 2000.

Po przeprowadzce do Warszawy pracował w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a od 2006 roku jest członkiem Zarządu i dyrektorem Fundacji Ośrodka KARTA –  największego archiwum społecznego w Polsce. W Ośrodku KARTA, który zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem najnowszej historii Polski, nadzoruje projekty naukowe, wydawnicze, archiwalne i wystawiennicze. Jest współautorem scenariusza merytorycznego tworzonego Muzeum Nowej Huty.

W latach 2013-16 zasiadał w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także w roli wiceprzewodniczącego. Od wielu lat aktywnie wspiera polski ruch archiwów społecznych. W 2015 roku przyczynił się do nowelizacji prawa archiwalnego, umożliwiającej wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących archiwa społeczne.

Od początku sierpnia tego roku rozpoczął pracę jako dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram