Wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych – nabór prac

Do 31 maja trwa nabór prac do VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych.  Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:
a)    została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
b)    została opublikowana w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie;
c)    jest pracą z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Prace można zgłaszać do 31 maja 2022 r.

Szczegóły zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej organizatora konkursu

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram