Statystyka – konkurs prac

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2022 r.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora konkursu


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram