Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych

24–26 czerwca 2019 r. obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak. Organizatorem spotkania był nasz Uniwersytet.

W czasie obrad Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych przedyskutowano kwestie dostosowania uczelni do zapisów nowej ustawy oraz działania i decyzje już podjęte. Rektorzy przedstawili struktury swoich uczelni, które będą obowiązywały od 1 października 2019 r., a także omówili harmonogram wprowadzania na uczelniach kolejnych zmian wynikających z zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

    


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram