IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nauka – społeczeństwo – dydaktyka”

Serdecznie zapraszamy na IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nauka – społeczeństwo – dydaktyka” oraz I. Forum Pedagogów

Organizatorzy:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studium Kształcenia Nauczycieli
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego
Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych

Patronat honorowy:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie

Zapraszamy na IX. Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Nauka – społeczeństwo – dydaktyka” oraz I. Forum Pedagogów. Podczas seminarium poruszane będą tematy związane z edukacją, komunikacją i mediacją problemów społecznych i naukowych.

11 kwietnia 2019 r.: ul. Jęczmienna 9
12 kwietnia 2019 r.: ul. Ingardena 4

Obszary tematyczne:
I. Multimedialny przekaz informacji, sieci społeczne i komunikacja naukowa.
II. ICT jako stymulator zmian w myśleniu o wiedzy.
III. Kształcenie nauczycieli w warunkach nowych potrzeb społecznych i cywilizacyjnych problemów dotyczących zdrowia.
IV. Problemy socjo-naukowe i ICT vs dylematy i innowacje edukacyjne.
V. Rola i zadania nauczyciela – pedagoga, tutora, doradcy w kształtowaniu postaw dzieci, młodzieży i dorosłych.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram