ZJAZD ABSOLWENTÓW WSP, AP, UP 2018 – galeria

W sobotę 13 października 2018 roku odbył się  Zjazd Absolwentów WSP, AP, UP 2018. Uroczystość otworzył JM Rektor – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Absolwentów i zebranych gości powitali również Prorektorzy – dr hab. prof. UP Robert Stawarz (Prorektor ds. Rozwoju). prof. dr hab. Bogusław Skowronek (Prorektor ds. Kształcenia) oraz dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała (Prorektor ds. Studenckich). Głos zabrali ponadto dawni Rektorzy – prof. dr hab. Bolesław Faron, prof. dr hab. Zenon Uryga  i prof. dr hab. Henryk Żaliński oraz Dyrektorzy Instytutów – prof. dr hab. Andrzej Piasecki i dr Tomasz Rachwał. Myślą przewodnią Zjazdu było hasło „Uczelnia wczoraj i dziś”. Dzięki wygłoszonym prelekcjom, przemowom oraz filmom ukazującym rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej a obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego na przestrzeni lat Absolwenci mogli prześledzić zmiany, które wpłynęły na teraźniejszy kształt Uczelni. Podczas przerw, byli studenci dzielili się z dziennikarzami naszego Uniwersytetu wspomnieniami związanymi z okresem studiów. W ciągu całego dnia na Absolwentów czekało wiele atrakcji – profesjonalna sesja zdjęciowa w togach, pamiątki z logo Uczelni, słodki poczęstunek, uroczysty obiad, Koncert muzyki poważnej, zwiedzanie Biblioteki Głównej, laboratoriów i Instytutów oraz koleżeńska impreza w Klubie Studenckim Bakałarz.

Dziękujemy wszystkim Absolwentom za przybycie i wspaniały czas spędzony w przyjacielskiej atmosferze. Już dziś serdecznie zapraszamy byłych studentów WSP, AP i UP na Zjazd Absolwentów w przyszłym roku! 🙂

 


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram