Pożegnanie studentów II st. Prawa i Administracji

29 czerwca 2018  r. odbyło się uroczyste spotkanie Władz Instytutu Prawa i Administracji z absolwentami II stopnia studiów stacjonarnych Administracji i Ekonomii Społecznej. W wydarzeniu wzięli udział: Prorektor ds. Studenckich – prof. Katarzyna Potyrała, Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji – prof. Adam Piasecki, zastępca dyrektora – dr Małgorzata Kmak, opiekunowie roku – dr Marta Czyżewska i dr Dorota Murzyn, gość specjalny – mgr Marta Lulewicz z Biura Inicjatyw Społecznych, Kacper Cholewa – Przewodniczący Koła Naukowego FOllow UP, Mateusz Tokarz z Samorządu Studentów, studenci oraz ich bliscy.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram