Pożegnanie Absolwentów Instytutu Techniki UP 2018!

W piątek, 15 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie władz Instytutu Techniki ze studentami ostatniego rocznika Edukacji Techniczno – Informatycznej. W wydarzeniu wzięli udział: Prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego – dr inż. Krzysztof Bryła, Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP,  Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Organizacji – dr inż. Paweł Kurtyka, prof. dr hab. inż. Jerzy Jura, dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska, dr inż. Piotr Czaja, absolwent Instytutu Techniki- dyrektor BBZ Polska – Marcin Józefowicz, przedstawiciel Samorządu Studentów – Mateusz Tokarz, studenci oraz ich rodziny. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Dostarczyło wielu wzruszeń zarówno studentom, jak i ich wykładowcom. Wystąpienie Pana Marcina Józefowicza – byłego absolwenta Instytutu Techniki, utwierdziło studentów, iż wiedza i umiejętności zdobyte w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie otwierają wiele możliwości na drodze rozwoju zawodowego.
fot. Aleksandra Ciejka


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram