Relacja z otwarcia Dnia Jakości w UP

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia Dnia Jakości w Uniwersytecie Pedagogicznym. Konferencję otworzył Prorektor ds. Kształcenia – prof. Bogusław Skowronek. Pierwszą prelegentką była natomiast Prorektor ds. Studenckich – prof. Katarzyna Potyrała.


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram