Pożegnanie Absolwentów Administracji UP 2018!

W sobotę, 19 maja odbyło się uroczyste spotkanie władz Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii ze studentami ostatniego rocznika Administracji (studiów niestacjonarnych II stopnia). W wydarzeniu wzięli udział: Prodziekan – dr hab. Roman Kochnowski prof. UP, Dyrektor Instytutu – prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, dr Małgorzata Kmak, dr Dorota Murzyn, opiekun roku – dr Tomasz Szeląg,  Anna Kwaśniak – Kierownik Zespołu ds. Kampanii Promocyjnych w departamencie Marki Małopolska UMWM, Przewodniczący Samorządu Studentów -Kamil Firmanty, Przewodniczący Koła Naukowego „Follow UP” – Kacper Cholewa oraz studenci.

fot. Klaudia Śmistek


  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • snapchat
  • instagram